Koncepcja S.M.A.R.T.E.R. jest sposobem formułowania celów pomagającym lepiej wyznaczać i realizować zadania, czy to w przedsiębiorstwie, czy też w życiu prywatnym.

Zgodnie z akronimem tworzącym nazwę koncepcji, sformułowany cel powinien być:

  • Skonkretyzowany (ang. Specific) – jego zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu, sformułowanie powinno być jednoznaczne i niepozostawiające miejsca na luźną interpretację.
  • Mierzalny (ang. Measurable) – a więc tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić stopień realizacji celu, lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną „sprawdzalność” jego realizacji.
  • Osiągalny (ang. Achievable) – cel zbyt ambitny podkopuje wiarę w jego osiągnięcie i tym samym motywację do jego realizacji.
  • Istotny (ang. Relevant) – cel powinien być ważnym krokiem naprzód, jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował.
  • Określony w czasie (ang. Time-bound) – cel powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć.
  • Ekscytujący (ang. Exciting) – cel powinien być ekscytujący, w żadnym wypadku nie powinien on być obojętny osobie go ustanawiającej; cel ekscytujący motywuje do osiągnięcia go.
  • Zapisany (ang. Recorded) – zapisanie celu spełnia kilka funkcji: nie zapomnimy o nim, zapisanie motywuje do jego osiągnięcia – w razie trudności czy ogarniającego nas lenistwa nie można udawać, że cel nigdy nie istniał, gdy jest zapisany.

Jeżeli jeszcze nie miałeś(aś) okazji wykorzystać SMARTERa w praktyce zachęcam do wypróbowania tego podejścia. Wybierz najbardziej pasujące dla Ciebie interwały czasowe – dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok i zacznij planować.

Już samo zapisanie calu na kartce czy też w notatniku powoduje, że z ulotnych myśli materializuje się on w bardziej sprecyzowanej postaci na fizycznym nośniku, gotowy do dalszej obróbki.