Rok 2019 zapoczątkował proces upowszechniania się ciemnych motywów na stronach internetowych, w aplikacjach desktopowych i mobilnych, a także w samych systemach operacyjnych. Kolejny rok przyniósł dostęp do tego udogodnienia we wszystkich popularnych liczących się na rynku produktów. Ciemny motyw mniej męczy wzrok (przede wszystkim przy gorszych warunkach oświetleniowych), a także pozwala oszczędzić energię w ekranach OLED i AMOLED.

Przyjrzyjmy się możliwym podejściom do implementacji ciemnego motywu.

Jaki motyw zaserwować domyślnie użytkownikowi? Możemy podejść do tego na kilka sposobów:

  • zastosować domyślny jasny motyw, z możliwością manualnej zmiany w menu ustawień przez użytkownika (najczęściej spotykany wariant na stronach www),
  • wykorzystać ustawienia systemu (jeżeli w danym środowisku mamy dostęp do takiej informacji), zastosować taki motyw jaki jest użyty w systemie (często używany w aplikacjach mobilnych ),
  • wziąć pod uwagę strefę czasową w jakiej znajduje się użytkownik – za dnia zastosować jasny motyw, nocą zaś ciemny (w tym wypadku koniecznie należy dać możliwość włączenia/wyłączenia tej funkcjonalności, nie każdy użytkownik będzie czuł się komfortowo z takim rozwiązaniem).

Które z wymienionych podejść wybrać? Decyzja musi być podjęta indywidualnie, w zależności od typu aplikacji, rodzaju prezentowanych treści, docelowej grupy użytkowników, możliwości wykorzystywanej platformy, dotychczasowych przyzwyczajeń klientów.

Ważne, aby wybrane przez użytkownika ustawienie zapisać w pamięci trwałej tak, aby zmiany nie resetowały się pomiędzy odwiedzinami aplikacji. W przypadku braku konta użytkownika ustawienia można przechować na maszynie odwiedzającego (np. LocalStorage), w drugim wypadku warto je zapisać po stronie serwera aplikacyjnego.