Każda osoba, której praca na co dzień związana jest nowoczesnymi technologiami zdaje sobie świetnie sprawę, jak ważne jest dbanie o szeroko rozumiane bezpieczeństwo systemów IT. Jednym z elementów dbania o to bezpieczeństwo jest pilnowanie, aby wykorzystywane oprogramowanie zawsze posiadało zainstalowany najnowszy pakiet poprawek.

W przypadku aplikacji JSowych, które bardzo często wspierane są przez wiele zewnętrznych skryptów i bibliotek dociąganych za pomocą managera paczek, kluczowym jest zadbanie o aktualizacje tych zależności.

Poniżej znajduje się Github workflow, który w cron’ie raz na określony czas sprawdza aktualność zależności znajdujących się w pliku package.json i na podstawie podanej konfiguracji tworzy Pull Request z aktualizacją. Workflow ten wykorzystuje zewnętrzne narzędzie npm-check-updates.

name: Package updater
on:
 schedule:
  - cron: '0 4 * * 0'

jobs:
 autoupdate:
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
  - name: Checkout Repo
   uses: actions/checkout@v2
  - name: Install lib
   run: |
    mv package.json package.tmp
    rm package-lock.json
    npm install npm-check-updates@12.1.0 --no-package-lock --no-save
    mv package.tmp package.json
  - name: Run update script
   run: |
    npx ncu --target minor --timeout 3000000 -u
    npm install --package-lock-only
  - name: Create Pull Request
   uses: peter-evans/create-pull-request@v3
   with:
    token: ${{ secrets.PERSONAL_ACCESS_TOKEN_AUTOUPDATE }}
    commit-message: AutoUpdate NPM dependencies
    committer: GitHub <noreply@github.com>
    author: ${{ github.actor }} <${{ github.actor }}@users.noreply.github.com>
    signoff: false
    branch: autoupdate-dependencies
    delete-branch: true
    title: 'AutoUpdate NPM dependencies'
    body: AutoUpdate NPM dependencies

Workflow jest uruchamiany przez cron o godzinie czwartej rano pierwszego dnia tygodnia.

Job działa na ubuntu-latest, wykonując kolejno:

 • Checkout Repo – pobranie plików z gałęzi master aby były dostępne dla kolejnych kroków.
 • Install lib – instalacja biblioteki npm-check-updates.
 • Run update script – uruchomienie narzędzia sprawdzającego aktualność zależności, działającego na podstawie podanego targetu: latest, minor, patch (tutaj więcej szczegółów).
 • Create Pull Request – tworzy Pull Request jeżeli są jakieś zmiany.