Lubię korzystać z WordPressa z uwagi możliwość szybkiej implementacji wielu funkcjonalności za pomocą pluginów. Aby jednak czuć się pewniej przy magii jaką oferuje potrzebowałem dodatkowego poziomu bezpieczeństwa – kopii zapasowej niezależnej od aktualne używanego hostingu.

Wykorzystałem więc eksperymentalnie Github Actions do cyklicznego tworzenia kopii zapasowej plików i bazy danych. Dzięki temu w prywatnym repozytorium przechowuję historię zmian zarówno plików, jak i bazy danych. Repozytorium aktualizowane jest cyklicznie w ustalonych przeze mnie odcinkach czasu.

Roboczy, eksperymentalny Githubowy workflow przedstawia się następująco:

name: Get backup
on:
 push:
  branches:
   - master
 schedule:
  - cron: '0 4 * * 0,5'

jobs:
 backup:
  name: Backup
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
   - name: Checkout Repo
    uses: actions/checkout@master
   - name: Libs and config
    run: |
     sudo apt-get install -y lftp
     sudo apt-get install git-ftp
     git config --local user.email "mymail@xyz.com"
     git config --local user.name "GitHub Action"
   - name: Download and commit database
    working-directory: ./database
    run: |
     export MYSQL_PWD=${{ secrets.MYSQL_PASSWORD }}
     mysqldump --column-statistics=0 -h ${{ secrets.MYSQL_HOST }} -u ${{ secrets.MYSQL_USER }} ${{ secrets.MYSQL_DBNAME }} > db.sql
     git add .
     git diff-index --quiet HEAD || git commit -a -m "Database dump $(date +"%D %T")"
   - name: Download and commit website
    run: |
     git config git-ftp.url ${{ secrets.FTP_URL }}
     git config git-ftp.user ${{ secrets.FTP_USER }}
     git config git-ftp.password ${{ secrets.FTP_PASSWORD }}
     git config git-ftp.insecure 1
     git ftp download --changed-only --no-commit
     git add .
     git diff-index --quiet HEAD || git commit -a -m "Website dump $(date +"%D %T")"
   - name: Push changes
    uses: ad-m/github-push-action@master
    with:
     github_token: ${{ secrets.PERSONAL_ACCESS_TOKEN_GENERATE }}

Workflow uruchamiany jest:

 • za każdym razem, gdy pojawią się zmiany w branchu master
 • za pomocą cron’a: o godzinie czwartej zerowego i piątego dnia tygodnia

Job działa na ubuntu-latest wykonując kolejno:

 • Checkout Repo – zaciągnięcie plików brancha master aby były dostępne dla naszego skryptu.
 • Libs and config – instalację bibliotek lftp i git-ftp, konfigurację gita.
 • Download and commit database – zrzut bazy danych i zapisanie go do pliku za pomocą komendy mysqldump, jeżeli nowa kopia jest różna od poprzedniej, to zacommitowanie zmian.
 • Download and commit website – pobranie plików strony z serwera ftp za pomocą git-ftp, jeżeli istnieje różnica miedzy poprzednią kopią to zacommitowanie zmian.
 • Push changes – opublikowanie zmian w branchu master.

Rozwiązanie zostało zaimplementowane na szybko, z pewnością nie jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem i najlepszym z możliwych. Zdążyło mi już jednak uratować skórę, gdy po aktualizacji jednej z wtyczek WordPress doświadczył „Technical Issue”.

Kolejne kroki które warto przeprowadzić:

 • dopracowanie skryptu
 • opublikowanie rozwiązania jako Action w Github Marketplace
 • opracowanie rozwiązania przywracającego kopię znajdującą się w repozytorium za pomocą jednego polecenia.