Stability AI przedstawiło StableLM, nowy model językowy o otwartym kodzie źródłowym z wersjami Alpha dostępnymi z 3 miliardami i 7 miliardami parametrów. Model ten kontynuuje zaangażowanie firmy w udostępnianie technologii AI, po publicznym wydaniu Stable Diffusion w 2022 roku. StableLM jest szkolony na eksperymentalnym zestawie danych opartym na The Pile, zawierającym 1,5 biliona tokenów, co skutkuje wysoką wydajnością w zadaniach konwersacyjnych i kodowaniu. Wydanie zawiera również modele badawcze, które są dostrojone do użytku instruktażowego, wykorzystując kombinację pięciu zestawów danych open-source. Podczas gdy modele podstawowe są dostępne na licencji CC BY-SA-4.0, modele dostosowane są wydane na niekomercyjnej licencji CC BY-NC-SA 4.0.