Przykłady eksperymentalnego View Transition API dla tradycyjnych Multi-page Apps.