`, id: "1693", lang: "pl-PL", key: "8ZbVMP00rujZ" }); });

Krótki wpis o mojej eksperymentalnej implementacji Web Speech API a konkretnie interfejsu SpeechSynthesis który pozwala na dodanie możliwości odtwarzania wersji audio każdego postu.

Implementacja dotyczy bezpośrednio kodu szablonu WordPress, ale po wprowadzeniu kilku drobnych zmian można jej używać w dowolnym przypadku.

Po udoskonaleniu tego rozwiązania fajnie byłoby udostępnić je jako wtyczkę.

Eksperymentalna wersja kodu:

<div id="speak-container" style="display: none;">
 <button id="speak-button"></button>
</div>

<script>
 // Check browser support
 if ('speechSynthesis' in window) {
  // Cancel audio reader before page leave
  window.onbeforeunload = () => {
   window.speechSynthesis.cancel();
  }
  // Wait for voices initialisation
  window.speechSynthesis.onvoiceschanged = () => {
   const speakContainer = document.getElementById('speak-container');
   const button = document.getElementById('speak-button');
   const buttonTextPlay = "▶ Play audio version of the post";
   const buttonTextStop = "⏹ Stop audio version";
   let isPlaying = false;
   // Show play button if user has any voices installed
   if (window.speechSynthesis.getVoices().length) {
    button.textContent = buttonTextPlay;
 	speakContainer.style.display = 'initial';
   }

   const startAudioReader = (text) => {
    const msg = new SpeechSynthesisUtterance();
    // Set the text.
    msg.text = text;
    // Set the lang from Polylang plugin 
    msg.lang = '<?php echo str_replace('_', '-', get_locale()); ?>';

    // Queue this utterance.
    window.speechSynthesis.speak(msg);
   }

   // Set up an event listener for when the 'Play audio' button is clicked.
   button.addEventListener('click', () => {
    isPlaying = !isPlaying;
    if (!isPlaying) { 
     window.speechSynthesis.cancel();
     button.textContent = buttonTextPlay;
     return;
    }
    startAudioReader(`
     <?php echo str_replace('${', '\${', wp_strip_all_tags( get_the_content())); ?>
    `);
    button.textContent = buttonTextStop;
   });
  }
 }
</script>