Change Detection i performance w Angularze

Angular posiada mechanizm wykrywania zmian (Change Detector) dołączany do każdego komponentu, który odpowiada za synchronizację danych pomiędzy komponentem a jego templatką. To właśnie dzięki niemu drzewo DOM całej naszej aplikacji odzwierciedla aktualny stan aplikacji. Mamy do dyspozycji dwie strategie detekcji zmian (ChangeDetectionStrategy): Default OnPush Trzecią, najbardziej radykalną możliwością jest całkowite wyłączenie automatycznego sprawdzania zmian poprzez …

Generowanie Angularowych modeli i serwisów z OpenAPI i GraphQL

TypeScriptowe typowanie jest bezsprzeczną pomocą podczas pisania bezpiecznego i czytelnego kodu. W przypadku operowania na danych które pochodzą z zewnętrznych źródeł mamy możliwość użycia generatorów, które utworzą dla nas modele danych oraz serwisy potrzebne do współpracy z nimi. Wymogiem jest posiadanie dokumentacji dokładnie opisującej każdy kontrakt. Użycie generatorów daje nam jeszcze jedną przewagę (przy założeniu, …